Hoiame teid kursis büroo tegemiste, tehtud tööde ja valdkondlike uudistega. Riigihangete alaste uudistega kursis olemiseks kiika Riigihankeblogisse ja kuula Kadri ja Mario koostöös tehtavat taskuhäälingut Apple podcastis, Spotify's voi Soundcloud'is. 

Mõnikord ütleb tehtud töö sisu asemel nii paljutki juba portfellis olevate klientide nimekiri

Viisime läbi Eesti Panga hankeid


Toetasime Eesti Panka kaheksa olulise riigihanke läbiviimisel algusest lõpuni, tagades sujuva ja efektiivse protsessi. Hanked hõlmasid mitmesuguseid olulisi valdkondi: uued IT-arendused, piiriületusstatistika hindamine, reisiteenuste soetamine ja Finantsinspektsioonile värbamispartneri leidmine. Samuti parandasime Eesti Panga töökeskkonda, hankides audio-video seadmeid, ventilatsiooniseadmete hooldust ja nõupidamisruumide sisustust. Lepingute koguväärtus ületab 4,6 miljonit eurot.


Loe lisaks

Aitasime Viljandi linnal sõlmida lepingu, mis tagab Viljandi tänavate aastaringse hoolduse aastatel 2024-2028

Aitasime Viljandi linnal sõlmida lepingu, mis tagab Viljandi tänavate aastaringse hoolduse aastatel 2024-2028. Lepingu maksimaalne maksumus ületab 5 miljonit eurot.

Meie töö hõlmas kogu riigihanke protsessi, sealhulgas lepingu väljatöötamist viisil, mis suurendas konkurentsi võrreldes varasemate hangetega. Meie eesmärk oli jõuda efektiivselt ja sujuvalt lepinguni. Samuti tegime kõik vajalikud menetlustoimingud riigihangete registris.


Loe lisaks

Kadri ja Merily esinevad Riigihangete Trefil

Vahetult enne suve algust räägime Merily Rooliga kevadisel riigihangete suursündmusel Riigihangete Treffil dünaamilistest hankesüsteemidest ning selle erinevustest raamlepingust.

Avame ettekandes DHSi teoreetilise käsitluse, mida ilmestavad näited praktikast meilt ja mujalt Euroopast. Millised on DHSi eelised ja arengud ning mis probleemi DHS hankija jaoks lahendada võiks? Kas DHS on apetiitne ka pakkujatele ja kas DHSi kasutamisel on praktikas ilmnenud ka kitsaskohti.

Juba kümnendat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad! Kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid.

Rohkem infot ja registreerumine: https://www.addenda.ee/riigihangete-treff2024
Loe lisaks

Strateegilisele hankimisele keskendunud mõttekoda

Märtsis toimus  strateegilise hankimise teemaline mõttekoda. Mõttekojal arutlesime kestliku riigihanke kuuest sambast – usaldusväärne, keskkonnahoidlik, sotsiaalselt vastutustundlik, innovatsiooni toetav, riigi julgeolekuriske vähendav ja mõistlik. Iga riigihange peaks täitma esimese ja viimase samba ning ruumi on omajagu ka ülejäänud väärtuste edendamiseks.
Loe lisaks

AirBnB kaasus PealtnägijasKas elamumaal asuvat suvilat või maja (või tegelikult ka korterit) võib lühiajaliselt raha eest välja üürida? Eilne Pealtnägija kajastas ühe mu kliendi kaasust, kus Lääne-Harju vald on võtnud seisukoha, et ei või - selle jaoks peab maal olema ka ärimaa sihtotstarve.
Loe lisaks

Raamleping kaskaadmeetodil

Riigihanke jurist Merily Rool kirjutab Riigihankeblogis külalisautorina milliseid võimalusi on veel meile tuntud raamlepingu sisustamiseks?

Selle postituse fookuses on mitme pakkujaga raamleping, milles on hankelepingute sõlmimise tingimused fikseeritud kaskaadmeetodil. Nimelt on järjest enam kasutusele tulnud ka Eestis raamlepingud kaskaadmeetodil, millel on mitmeid eeliseid, kuid on ka erinevaid puudusi.

Head lugemist!

https://riigihankeblogi.com/2024/02/21/raamleping-kaskaadmeetodil/
Loe lisaks

Toimus hankelepingute muutmise teemaline mõttekoda

30.01 toimus järjekordne Riigihangete Mõttekoda, mille seekordseks fookusteemaks oli hankelepingute muutmine.

Milline hankija ei ole varem või hiljem olnud küsimuse ees, kas ja kuidas on võimalik hankelepingut muuta arvestades regulatiivseid piiranguid? Absoluutselt kõik! Seetõttu on küsimusi tihti rohkem kui vastuseid ning hea kui saab omavahel arutleda.

Arutasime viimase aja kohtulahendeid ning praktikat hankelepingu muutmise osas kojas osalevate asutuste vaatest. 
Loe lisaks

Oktoobris alustas riigihangete mõttekoda

Oktoobrikuus toimus esimene büroo hankijatest klientidele suunatud Riigihangete mõttekoda, mille keskmeks olid järgmised teemad:
·    Teise isiku näitajatele tuginemine;
·    Hankedokumentide terviklikkus - mida on tegelikult vaja ja palju hankija tehtavast tööst on kasutu või dubleerimine, sest seadus selle juba tagab;
·    Vastavustingimuste valik RHRisLoe lisaks

Toimus esimene Riigihangete mõttekoda

Oktoobrikuus toimus esimene büroo klientidele suunatud Riigihangete mõttekoda, 

mille keskmeks olid järgmised teemad:

·         Teise isiku näitajatele tuginemine;

·         Hankedokumentide terviklikkus - mida on tegelikult vaja ja palju hankija tehtavast tööst on kasutu või dubleerimine, sest seadus selle juba tagab;

·         Vastavustingimuste valik RHRis

Loe lisaks

Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub

Juhtisin 13.10.2023 Riigikohtu veetud Menetluskonverentsil halduskohtumenetluse paneeli ausa menetluse teemadel. Meie paneel süvenes ausa menetluse alustaladesse ja menetluse avalikkusele. Paneelis osalesid Riigikohtunikud Nele Siitam ja Julia Laffranque, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja TÜ haldusprotsessi õppejõud Villem Lapimaa ja Advokaadibüroo TGS partner Triin Kaurov.
Loe lisaks

Marit Piirisaar ja Kadri Matteus: probleemidest riigihangete korraldamisel

Riigihangete korraldamisel esineb struktuurseid probleeme, mis on ületatavad, kuid vajavad laiemat arutelu ja teadvustamist kõikide Eesti hankijate seas. Riigihankeõiguse reeglite rikkumine on ka põhjuseks, miks tuleb tihti struktuuritoetusi Euroopa Liidule tagasi maksta, kirjutavad Marit Piirisaar ja Kadri Matteus.

Loe lisaks

Riigihankemenetlused ja välisriigi toetus

Euroopa Komisjon hakkab riigihankemenetlustes kontrollima pakkujaid, kes on saanud kolmandatest riikidest toetusi. Küsitav on, kas määruse rakendumiseks vajalik kõrge hankelepingu eeldatav maksumus on ikka mõistlik, kirjutab Kadri Matteus.  
Loe lisaks

Võimalused Linnahalli rekonstrueerimiseks

Äripäev kirjutab, et Tallinna plaan leida Linnahallile kosilane on märgilise tähtsusega, sest sellest oleneb, kas kesklinna tulevase konverentsikeskuse juurest murtakse linn merele avatuks või ümbritsetakse Tallinn Paljassaarest Reidi teeni luksuskorterite ja hotellide müüriga. 
Loe lisaks

Riigiga sõlmitud lepingutega võib tekkida probleeme. Kas lepitus riigihanke vaidluses on võimalik või võimatu?

Ehitusettevõtjad ja teised riigiga hankelepinguid sõlminud ettevõtjad on täna tihti olukorras, kus kriisi eelselt või isegi kriisi ajal sõlmitud lepingute täitmine on osutunud keeruliseks. Probleeme on nii materjali ja tooraine kättesaadavuse kui ka rallivate hindadega, mis söövad ära ettevõtja planeeritud kasumi. Äärmisel juhul võib ettevõtjat oodata isegi pankrot, kui hankijaga muudatuste osas kokkuleppele ei saada. 

Loe lisaks