Merily Rool

Jurist

Merily@abmatteus.ee


Olen 5-aastase kogemusega riigihanke- ja tsiviilõiguse jurist. Pakun Advokaadibüroo Matteus advokaatidele tuge, mille keskmes on kliendi heaolu ja riigihanke valdkonna areng.

Minu üks kõrgeid väärtusi on areng, mistõttu soovin panustada mitmekülgselt nii enda kui ka kliendi ja laiemalt tegutsemisvaldkonna arengusse. Muutlikus maailmas on oluline läheneda olukordadele strateegiliselt ja teaduspõhiselt, mis ei võimalda jääda pealtvaatajaks. Minu missiooniks on oma panusega muuta riigihangete valdkonda lihtsamaks ja huvitavamaks kõigile, kes sellega kokku puutuvad.

Mul on kompetents nõustamaks nii hankijaid kui ka ettevõtjaid erinevates riigihanke alastes küsimustes. Mul on pikaaegne töökogemus hankijana, mistõttu olen usaldusväärne partner nii alusdokumentide koostamisel, nõustamisel, koolitamisel kui ka riigihangete läbiviimisel ja vaidlustusmenetluses esindamisel. Pakkujaid olen abistanud nii sobivate riigihangete leidmisel, nendel osalemisel, hankelepingu täitmise õiguspärasuse tagamisel kui ka kohtuvaidlustes esindamisel. Minu tugev akadeemiline taust võimaldab mul näha mõlema poole rõõme, võimendades neid, ja muresid, aidates neid lahendada.

Olen riigihankeõiguse vallas hinnatud koolitaja. Minu peamine uurimisvaldkond on riigihanke vahendid, millele on seni keskendunud ka minu teadustööd ja esinemised.  

Jurist ei osuta iseseisvalt õigusteenust vaid abistab advokaati õigusteenuse osutamisel.CV

Töökäik:

2019- kestev – õigustalituse juhataja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Haridus:

2019 Sotsiaalteaduste bakalaureuse kraad Tartu Ülikool

2019 IT-õiguse ELSA suveülikool Tallinnas

2020 Õigusteaduste magistrikraad Tartu Ülikool

2022 Juhtimisoskuste arendamise koolitusprogramm Estonian Business School

2019 – kestvalt täiendanud enda teadmisi enam kui 70 koolitusel nii hangete, juhtimise kui ka üldoskuste valdkondades

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmeskond

2017 ELSA Estonia alumni

Valik viimatistest varasematest töödest

Osalesin meeskonnas, mis viis läbi näiteks järgmised riigihanked:

2022

o   Tervise infosüsteemi arendus- ja hooldustööd (9 MEUR, 244320)

o   Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi "SKIAS1" arendus- ja hooldustööd (5MEUR, 244840)

o   Uue patsiendiportaali arendus- ja hooldustööd (3,8MEUR, 247501)

o   Sotsiaalkaitse infosüsteemi hooldustööd (1,4MEUR, 246924)

o   Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste kõnekeskuste teenused (1,3MEUR, 233070)

o   Sotsiaalkaitse valdkonna teenuste arendustööd (4MEUR, 255810)

o   Videokonverentsi teenus ja seadmed (1,5MEUR, 214129)

2023

o   Tervishoiukorralduse infosüsteemi (MEDRE2) hooldus-ja arendustööd (1 MEUR, 259652)

o   Tervisejuhtimise töölaua arendus- ja hooldustööd (5MEUR, 260611)

o   Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arendus- ja hooldustööd (9MEUR, 264459, kaskaadmeetodiga raamleping)

·         Kujundasin meeskonnaga kaks suuremahulist dünaamilist hankesüsteemi:

o   Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks (90MEUR, 252006)

o   Dünaamiline hankesüsteem litsentside soetamiseks (24 MEUR, 264856)

Esinemised

·         Osalesin Kriitiline intsident podcast: Kuidas käivad täna riigi IT-hanked ja mida nende kohta teada tuleb? 07.04.2023 Kuula siit

·         Esinesin Koolitusturu korraldataval Riigihangete aastakonverentsil 2023. Tegin ettekande dünaamilisusest riigihangetes. Loe lisaks

·         Osalesin Addenda korraldatud ekslusiivümarlaual 2023, kus võtsin osa dünaamilise hankesüsteemi paneelist. Loe lisaks

Loometööd

·         Raamlepingu alusel korraldatud minikonkurss: hindamiskriteeriumide seadmine. Merily Rool ja Mari Ann Simovart. Ajakiri Juridica 2022/4.

·         Raamlepingute efektiivne kasutamine. Merily Rool. Ajakiri Õiguskeel 2/2022.

·         Raamlepinguga seonduvad aktuaalsed õiguslikud probleemid. Merily Rool, juhendaja Mari Ann Simovart. 2020. Magistritöö.

·         Dünaamilise hankesüsteemi tutvustavad artiklid TEHIKu veebilehel.