RIIGIHANGETE MÕTTEKODA

Oled vahest mõelnud, mis on teiste hankijate praktika, kuid puudub hea koht kogemuste jagamiseks või omavahel nõu küsimiseks?

Kõikidel mu hankijatest klientidel on võimalus osa võtta Riigihangete mõttekojast. Mõttekoda on 1-2 tunnine ajurünnakule, arutlemisele ja kogemuste jagamisele suunatud üritus, kus igakordselt on teemaks mõni konkreetne küsimus.

Sündmus toimub vähemalt korra kvartalis Tallinnas kohapeal ja Teamsis.

Osalemine on hetkel veel suunatud üksnes büroo klientidele ja on tasuta. 

Toimunud ja eesolevad mõttekoja üritused
 Aprill/mai 2024 Riigihanke vahendid (raamlepingud ja DHS)
Märts 2024Strateegiline hankimine, sh jätkusuutlik IT arendus külalisesinejaga
30.01.2024Hankelepingute muutmine
31.10.2023Avaüritus
Lisainfo kadri@abmatteus.ee ja registreerimine siin.