European Court judgements from 2023

In November 2023, I attended the Estonian Public Procurement Conference and presented an overview of the European Court of Justice and General Court decisions in the field of public procurement from the previous year. The annual conference is a good opportunity to see familiar faces, meet new ones, and stay informed about developments in the field.

While the European Court interprets procurement directives mainly through preliminary rulings (usually recognizable by the letter "C" in the decision), it is also worth keeping an eye on General Court decisions (starting with the letter "T"). Although the General Court resolves procurement disputes involving EU agencies under the financial regulation, the court has found that when the regulation is the same as in the directive, the Court of Justice's decisions on interpreting the directive are taken into account and vice versa.

Here are some key takeaways from this year's decisions made before November 1, 2023:

Read more

Public procurement think tank started in october

In October, the first Public Procurement Think Tank was held, targeting clients from the office of procurers, with the following central themes:

  • Relying on indicators of another person;
  • Integrity of procurement documents - what is actually needed, and how much of the work done by the procurer is useless or duplicative, as the law already ensures it;
  • Selection of compliance conditions in the Public Procurement Register.Read more

Toimus esimene Riigihangete mõttekoda

Oktoobrikuus toimus esimene büroo klientidele suunatud Riigihangete mõttekoda, 

mille keskmeks olid järgmised teemad:

·         Teise isiku näitajatele tuginemine;

·         Hankedokumentide terviklikkus - mida on tegelikult vaja ja palju hankija tehtavast tööst on kasutu või dubleerimine, sest seadus selle juba tagab;

·         Vastavustingimuste valik RHRis

Read more

Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub

Juhtisin 13.10.2023 Riigikohtu veetud Menetluskonverentsil halduskohtumenetluse paneeli ausa menetluse teemadel. Meie paneel süvenes ausa menetluse alustaladesse ja menetluse avalikkusele. Paneelis osalesid Riigikohtunikud Nele Siitam ja Julia Laffranque, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja TÜ haldusprotsessi õppejõud Villem Lapimaa ja Advokaadibüroo TGS partner Triin Kaurov.
Read more

Marit Piirisaar ja Kadri Matteus: probleemidest riigihangete korraldamisel

Riigihangete korraldamisel esineb struktuurseid probleeme, mis on ületatavad, kuid vajavad laiemat arutelu ja teadvustamist kõikide Eesti hankijate seas. Riigihankeõiguse reeglite rikkumine on ka põhjuseks, miks tuleb tihti struktuuritoetusi Euroopa Liidule tagasi maksta, kirjutavad Marit Piirisaar ja Kadri Matteus.

Read more

Riigihankemenetlused ja välisriigi toetus

Euroopa Komisjon hakkab riigihankemenetlustes kontrollima pakkujaid, kes on saanud kolmandatest riikidest toetusi. Küsitav on, kas määruse rakendumiseks vajalik kõrge hankelepingu eeldatav maksumus on ikka mõistlik, kirjutab Kadri Matteus.  
Read more

Võimalused Linnahalli rekonstrueerimiseks

Äripäev kirjutab, et Tallinna plaan leida Linnahallile kosilane on märgilise tähtsusega, sest sellest oleneb, kas kesklinna tulevase konverentsikeskuse juurest murtakse linn merele avatuks või ümbritsetakse Tallinn Paljassaarest Reidi teeni luksuskorterite ja hotellide müüriga. 
Read more

Riigiga sõlmitud lepingutega võib tekkida probleeme. Kas lepitus riigihanke vaidluses on võimalik või võimatu?

Ehitusettevõtjad ja teised riigiga hankelepinguid sõlminud ettevõtjad on täna tihti olukorras, kus kriisi eelselt või isegi kriisi ajal sõlmitud lepingute täitmine on osutunud keeruliseks. Probleeme on nii materjali ja tooraine kättesaadavuse kui ka rallivate hindadega, mis söövad ära ettevõtja planeeritud kasumi. Äärmisel juhul võib ettevõtjat oodata isegi pankrot, kui hankijaga muudatuste osas kokkuleppele ei saada. 

Read more