Viisime läbi Eesti Panga hankeid


Toetasime Eesti Panka kaheksa olulise riigihanke läbiviimisel algusest lõpuni, tagades sujuva ja efektiivse protsessi. Hanked hõlmasid mitmesuguseid olulisi valdkondi: uued IT-arendused, piiriületusstatistika hindamine, reisiteenuste soetamine ja Finantsinspektsioonile värbamispartneri leidmine. Samuti parandasime Eesti Panga töökeskkonda, hankides audio-video seadmeid, ventilatsiooniseadmete hooldust ja nõupidamisruumide sisustust. Lepingute koguväärtus ületab 4,6 miljonit eurot.


Meie töö hõlmas kogu riigihankeprotsessi, alates hindamiskriteeriumite ja vastavustingimuste väljatöötamisest kuni lepingu sõlmimiseni. Meie eesmärk oli jõuda lepinguni tõhusalt ja vaidlusteta. Lisaks viisime läbi kõik vajalikud menetlustoimingud riigihangete registris ja osalesime liisuheitmise korraldamises.

Kaheksa hanget viisime edukalt läbi ajavahemikus veebruarist maini. Nendest kolm olid rahvusvahelist piirmäära ületanud avatud hanked, neli alla rahvusvahelise piirmäära avatud hanked ja üks lihthange.

Soovime Eesti Pangale sujuvat koostööd uute partneritega!

Eelmine
Aitasime Viljandi linnal sõlmida lepingu, mis tagab Viljandi tänavate aastaringse hoolduse aastatel 2024-2028
Järgmine
Asume nüüdsest Skyonis

Lisa kommentaar

Email again: