Sildid:

Õigusdisainitud riigihanke alusdokumendid

Valminud on õigusdisaini (legal design) põhimõtetega kooskõlas tehtud riigihanke alusdokumendid
Riigihanke spetsialistid jagunevad kahte koolkonda - need, kes pooldavad väga lühikest ja lakoonilist riigihanke alusdokumenti, sest “seaduses on ju kõik kirjas” ning need, kes pigem toetavad harivamat ja selgitavamat hankedokumenti.

Kordused tõesti vajalikud ei ole aga kui eesmärgiks on teha riigihange arusaadavaks ettevõtjale ja kultiveerida konkurentsi, siis tuleks eelistada hankedokumenti, mis selgitab protsessi paremini. Seda enam kui hange on rahvusvahelise huviga ehk on teada, et hankel osalevad pigem välismaised ettevõtjad, kes ei ole kursis Eesti riigihankeõigusega - selles olukorras kehtib mida rohkem infot, seda parem.

Sest keda me ühe riigihankega otsime? Teist hankejuristi või ettevõtjat, kes oleks hankijale parim partner?

Margaret Hagan on defineerinud õigusdisaini järgmiselt:

Legal design is the application of human-centered design to the world of law, to make legal systems and services more human-centered, usable, and satisfying.

It is an approach with three main sets of resources — process, mindsets, and mechanics — for legal professionals to use. And in the process, it sets key new metrics for how we operate in the world of law. Are we delivering services that are (1) usable, (2) useful, and (3) engaging?

Ma usun, et hankijatel on väga palju võita, kui riigihankega seonduvad dokumendid on tehtud ettevõtja- mitte hankejuristikeskselt ja läbi selle saab tõsta ka keskmist pakkumuste arvu riigihangetel. 

All väljavõte kahest esimesest lehest õigusdisainitud hankedokumendist lihthankemenetluses. 


Minu hankijatest kliendid saavad nüüd hanke läbiviimise teenust sisse ostes valida - kas koostan hankedokumendid hankija enda põhjal või uudsel õigusdisainitud põhjal. Samuti saab koostöös legal design võluritega  Ave-Liis Saluveer ja Simoona Hion  välja töötada hankija enda CVIga kooskõlas olevad hankepõhjad. 

Eelmine
Artikkel: ausast kohtumenetlusest halduskohtumenetluse paradigmas
Järgmine
Oktoobris alustas riigihangete mõttekoda

Lisa kommentaar

Email again: