Kadri Matteus

Vandeadvokaat / partner

kadri@abmatteus.ee
+372 53419810

Olen üle 10-aastase kogemusega vandeadvokaat ja mu missiooniks on pakkuda tipptasemel ja paindlikku õigusteenust spetsiifilistes valdkondades ja sektorites. Olles töötanud pikaaegselt Eesti tippbüroos, tean, mida tähendab professionaalne teenuse osutamine, kliendikesksus ning absoluutne pühendumus oma valdkonnale. Tänapäeval ei piisa edu saavutamiseks millegi teadmisest, vaid üksnes klientide ja oma valdkonnaga süvitsi minemine annab tõelise konkurentsieelise.


Olen üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustan nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni. Olen läbi viinud suurel hulgal hankemenetlusi, omades ka praktilist kogemust juristina hankija juures töötades ning nõustanud ettevõtteid hangetes osalemisel. Samuti on mul põhjalikud teadmised ja kogemused muudes haldusõiguslikes vaidlustes. Olen seega usaldusväärne partner nii avalikule kui erasektorile.


Olen riigihankeõiguse vallas hinnatud esineja ning riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest. Pean Riigihankeblogi ja riigihanke taskuhäälingut Etapiviisiline Elu.


Olen ka lepitaja lepitusseaduse mõistes ning kogemustega ja tunnustatud õigusekspert hankelepingute täitmise käigus tekkinud vaidluste lahendamisel, sh FIDIC lepingutes vaidluste lahendamise komisjoni (DAB) liikmena.  


Olen Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige aastast 2020.

Ma olen pidev enesetäiendaja, aktivist ja entusiast. Selle tõestamiseks on ka mõned kolleegipreemiad ette näidata mu pikaajalisest teekonnast COBALTis: aasta entusiast, aasta influentser ja aasta aktivist.

Tunnustused

 • Rahvusvaheline õiguskataloog Legal500 - 2023. aasta vaidluste lahendamise kategooria tõusev täht: "Kadri Matteus is seen as one of the most renowned public procurement lawyers in Estonia, having advised contracting authorities and entrepreneurs on a wide range of issues."
 • Rahvusvaheline õiguskataloog Who's Who Legal - 2023 Recommended Lawyer in Government Contracts ja 2023 Client's Choice


CV

Varasem töökäik:
2013-2023 - vandeadvokaat / valdkonna nõunik advokaadibüroos COBALT
2011-2013 - jurist SA Tallinn 2011 / SA Tallinna Kultuurikatel

Haridus:
 • 2014 Bonni Ülikool, intellektuaalomandi suveülikool, Saksamaa
 • 2013 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad õigusteaduses
 • 2012 WIPO intellektuaalse omandi rahvusvaheline suveülikool, Horvaatia
 • 2010 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, bakalaureusekraad sotsiaalteaduses õigusteaduse õppekaval
Keeled
 • eesti, inglise
Liikmeskond
 • 2014 - Eesti Advokatuur
 • 2020 - Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige
Valik varasematest töödest
 • Osalesin meeskonnas, mis nõustas Tallinna linna kümne koolimaja üürilepingu läbirääkimistel Vivatex Holding OÜ ja BCA Center OÜga (2023 — 07)
 • Esindasin edukalt Tallinna Haridusametit finantskorrektsiooni puudutavas vaidluses, mis lõppes VV määruse sätte kehtetuks tunnistamisega põhiseadusega vastuolu tõttu (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 5-23-2) (2023 — 06)
 • Nõustasin AS-i RAGN-SELLS tütarettevõtet R-S OSA Service OÜ-d (2019 — 2023)
 • Esindasin AS Ragn-Sellsi arvukates riigihankevaidlustes (2014 — 2023)
 • Nõustan Tallinna Kultuurikatel SAd riigihangete läbiviimisel (2013 — 2023)
 • Esindasin edukalt Eesti Vabariigi Valitsust VEB Fondi kaasuses (2023 — 05)
 • Nõustasin Eesti Ehitusinseneride Liitu kutsete andmisega seotud tegevustes ja vaidlustes (2019 — 2023)
 • Nõustasin Eesti esimest alliansshanget (Transpordiamet ja Brainteam OÜ) (2023 — 05)
 • Esindasin Hundipea OÜd Paljassaare sadamaga seonduvates vaidlustes (2023 — 04)
 • Esindasin edukalt ATIProject'i Tallinna Haigla projekteerimise riigihankevaidluses (2021 — 12)
 • Nõustasin Eesti Mälu Instituuti Patarei Merekindlusesse kavandatava muuseumi riigihankel (2021 — 04)
 • Esindasin ehitusettevõtet keerukas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hankevaidluses (2021 — 03)
 • Esindasin edukalt turunduskommunikatsiooni agentuuri HAVAS riigihanke vaidluses (2020 — 12)
 • Esindasin edukalt Eesti suurimat terviklikke IT-lahendusi pakkuvat ettevõtet Helmes riigihanke vaidluses (2020 — 11)
 • Esindasin edukalt kliente vaidluses Andmekaitse Inspektsiooniga seoses GDPRi alusel esitatud kaebuse lahendamisega (2020 — 09)
 • Esindasin Euroopa Komisjoni olulistes riigiabi kaasustes Eesti ja Euroopa Kohtus (2020 — 02)
 • Esindasin edukalt erakooli vaide esitamisel Keeleinspektsiooni ettekirjutuste osas (2019 — 12)
 • Viisin Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel läbi riigihangete struktuuritoetuse andmise nõuetekohasuse kontrollimise koolituse (2019 — 11)
 • Koostasin KredExi tellimusel juhendmaterjali riigihangete üldpõhimõtete sisustamisest (2019 — 05)