Vaidluste lahendamine

Vandeadvokaadina nõustan ja esindan kliente vaidluste lahendamisel. Mõned vaidlused on välditavad kohtueelsete läbirääkimiste teel, kuid teatud juhtudel ei ole kohtumenetlusest pääsu.

Olen spetsialiseerunud halduskohtumenetlusele ehk avalik-õiguslike vaidluste lahendamisele nii haldusorganite kui ka ettevõtjate ja eraisikute kaitseks.  Peale riigihangete lahendan vaidluseid, mis on tõusetunud hankelepingute täitmisest, kutsete andmisest, regulatiivsete lubade menetlemisest, riigivastutusest (riigi poolt nt kahju tekitamine), teabe avalikkusest, toetuste andmisest jne.