Vaidluste lahendamine

Vandeadvokaadina nõustan ja esindan kliente vaidluste lahendamisel, pakkudes professionaalset tuge nii kohtueelsetes läbirääkimistes kui ka kohtumenetluses. Mõned vaidlused on võimalik lahendada enne kohtusse jõudmist, kuid teatud juhtudel on kohtumenetlus vältimatu.

Olen spetsialiseerunud halduskohtumenetlusele, mis hõlmab avalik-õiguslike vaidluste lahendamist nii haldusorganite, ettevõtjate kui ka eraisikute kaitseks. 

Minu kompetentside hulka kuuluvad:

  • Riigihanked ja hankelepingud: Vaidluste lahendamine, mis on seotud riigihangete ja hankelepingute täitmisega.
  • Kutsete andmine: nõustamine ja esindamine kutsete andmisega seotud vaidlustes.
  • Regulatiivsete lubade menetlemine: Nõustamine ja esindamine regulatiivsete lubade taotlemise ja menetlemise vaidlustes.
  • Riigivastutus: Vaidluste lahendamine, mis tulenevad riigi poolt tekitatud kahjudest.
  • Teabe avalikkus: Nõustamine ja esindamine teabe avalikkusega seotud vaidlustes.
  • Toetuste andmine: Abi ja esindamine toetuste andmisega seotud küsimustes ja vaidlustes.
  • Tsiviilõiguslikud vaidlused: esindamine tsiviilkohtus müügi-, töövõtulepingute jm lepingutest tulenevates vaidlustes.

Minu eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalikku õiguslikku nõustamist ja kaitset, tagades nende õiguste ja huvide maksimaalse kaitse igas olukorras. Võtke minuga ühendust, et arutada teie õiguslikke vajadusi ja leida parim lahendus teie vaidluste lahendamiseks.