Riigihanked

Riigihanked on olnud minu spetsialiseerumise valdkond alates ülikooli ajast ning võin tänaseks end pidada sel alal meistriks olles üks tuntumaid ja kolleegide poolt respekteeritumaid advokaate selles valdkonnas. 

Nõustan hankijaid kõikides hangetega seonduvates küsimustes alates hankeprotsesside ja hangete planeerimisest, hankekordade väljatöötamisest kuni hankelepinguga seotud vaidlusteni välja. Olen kogenud hankekomisjoni liikmena ning esindajana nii VAKOs kui kohtus. Soovi korral võtan ette hankija kogu tööprotsesside struktuuri, et leida kaotatud aega hangetele läbiviimisel ning optimeerida ja automatiseerida tööprotsesse.

Vaata ka Riigihangete mõttekoda, mis on mõeldud kõikidele mu klientidest hankijatele. 

Hangetega käivad aegajalt käsikäes ka struktuuritoetused, mille osas olen pädev esindama ja nõustama hankijaid hangete korrektsel läbiviimisel. Trahv ebakorrektselt läbiviidud hanke eest ületab kindlasti õigusabile kuluvat summat. Olen teinud ka RTK tellimusel õppevideod peamiste diskrimineerivate tingimuste osas vältimaks nende esinemist riigihangetes.

Läbi aastate olen kogunud märkimisväärse kogemustepagasi nii kohalike kui välismaiste ettevõtjate nõustamisel ja esindamisel riigihanke asjades. 

Struktuuritoetustega kaasneb mittehankijatest ühingutele kohustus viia hanked läbi riigihangete registris toetuse saajana, kuigi ühing ise hankijaks RHS tähenduses ei kvalifitseeru. Abistan toetuse saajaid menetluse läbiviimisel ja edukalt lepinguni jõudmiseni. 

Lugege riigihangete kohta rohkem ka Riigihankeblogist.