Koolitused

Läbi aastate olen koolitanud nii hankijaid, pakkujaid kui ka järelevalve teostajaid riigihangetega seotud teemadel:
  • Raamlepingud
  • Dünaamilised hankesüsteemid
  • Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused
  • Hankelepingute sõlmimine ja muutmine
  • Eeldatava maksumuse määramine ja riigihanke osadeks jaotamine
  • Õige menetlusliigi valik ja riigihangete planeerimine
  • Pakkumuste vastavuse kontroll
  • Pakkujate kvalifikatsiooni kontroll, sh teise ettevõtja näitajatele tuginemine
  • Tehniline kirjeldus
  • Edasijõudnud hankespetsialistidele Eesti ja Euroopa Kohtu viimased lahendid ja regulatiivsed arengu

Iga moodul võtab reeglina 1,5 kuni 3h aega.

Hinnapakkumuse või tellimuskoolituse saamiseks võta ühendust. Kindlasti leiame sobiva lahenduse!
Email again: