Lepitamine

Kadri Matteus pakub lepitusteenust riigihankelepingute täitmisel tekkinud vaidluste erapooletuks ja tõhusaks lahendamiseks. Lepitamise käigus hinnatakse poolte lepingust ja seadusest tulenevaid tsiviilõiguslikke positsioone ning planeeritavate muudatuste lubatavust riigihankeõiguse kohaselt.

Erapooletu õigusarvamus:

  • Lepitamine võib toimuda erapooletu õigusarvamuse koostamise teel, kus põhjalikult analüüsitakse poolte seisukohti ja pakutakse välja õigusalased lahendused.

Ametlik lepitusmenetlus:

  • Ametliku lepitusmenetluse raames juhin läbirääkimisi, aidates pooltel jõuda vastastikku aktsepteeritava kokkuleppeni.

FIDIC Lepingud ja DAB teenused:

  • Osutan teenuseid, mis hõlmavad Eesti õigusele kohalduvate FIDIC lepingute Vaidluste Lahendamise Komisjoni (DAB) liikmena tegutsemist. See sisaldab vaidluste erapooletut hindamist ja lahendamist vastavalt FIDIC reeglitele.

Kadri Matteus on pühendunud pakkuma professionaalset ja erapooletut lepitust, tagades vaidluste kiire ja õiglane lahendamine. Võtke ühendust, et arutada teie vajadusi ja leida parim lahendus tekkinud vaidluste lahendamiseks.