Lepitamine

Pakun lepitusteenust riigihankelepingute täitmisel tõusetunud vaidluste erapooletuks lahendamiseks.

Lepitamise käigus hinnatakse poolte lepingust ja seadusest tulenevaid tsiviilõiguslikke positsioone ning planeeritavate muudatuste lubatavust riigihankeõiguse kohaselt.

Lepitamine võib toimuda erapooletu õigusarvamuse koostamisega kui ka ametliku lepitusmenetluse teel.

Osutan Eesti õigusele kohalduvatele FIDIC lepingutele Vaidluste Lahendamise Komisjoni (DAB) liikme teenust.