EL-õigus

Nõustan ettevõtjaid Euroopa Liidu ametitega suhtlemisel ja nende poolt läbiviidavate menetluste läbiviimisel.

Euroopa Liidu ametite otsused on vaidlustavad Euroopa Liidu Üldkohtus, samuti alluvad EL Üldkohtule Euroopa agentuuride riigihangete vaidlustamine.

Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjatena  on ka meil õigus otse kaasa rääkida EL seadusandluses, olgu selleks mõnda ärisektorit raskelt mõjutav määrus või uus direktiiv. Milleks piirduda üksnes Eesti ametkondade veenmisest, kui seda saaks teha otse Euroopa koridorides. 

Juhul kui mõni määrus või direktiiv vajab vaidlustamist selle vastuolu tõttu Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta või mõne muu aluslepinguga, algab kohtutee Eesti kohtust, kes suunab küsimuse lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

Kui mõni teine ettevõtja on juba vastava menetlusega jõudnud Euroopa Kohtusse on võimalik kohtumenetlusega liituda, et seda toetada. 

Võimalusi on seega mitmeid, kuid neid rakendatakse harva, sest teadlikkus on madal.

Võtame ühendust ja arutame, kui eeltoodu kuidagi kõnetas.