Avalik õigus

Pakume ettevõtjatele ja avalik-õiguslikele organisatsioonidele põhjalikku nõustamist erinevates avalik-õiguslikes küsimustes. Meie eesmärk on tagada teie tegevuse vastavus kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele ning aidata lahendada keerulisi õiguslikke olukordi.
  • Kutsetega seonduvad vaidlused
  • Tegevusload
  • Haldusjärelevalve (sh sunniraha ja asendustäitmine)
  • Jäätmemajandus
  • Ehitus ja planeerimine
  • Avalik teave
  • Halduskoostöö
  • Riigivara
  • Sadamad.