Avalik õigus

Nõustan ettevõtjaid ja avalik-õiguslikke organisatsioone erinevates haldusõiguslikes küsimustes:
  • kutsetega seonduvad vaidlused
  • tegevusload
  • haldusjärelevalve (sh sunniraha ja asendustäitmine)
  • jäätmemajandus
  • ehitus ja planeerimine
  • avalik teave
  • halduskoostöö
  • riigivara
  • sadamad.