Varasem töökäik:
2013-2023 - vandeadvokaat / valdkonna nõunik advokaadibüroos COBALT
2011-2013 - jurist SA Tallinn 2011 / SA Tallinna Kultuurikatel

Haridus:
 • 2014 Bonni Ülikool, intellektuaalomandi suveülikool, Saksamaa
 • 2013 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad õigusteaduses
 • 2012 WIPO intellektuaalse omandi rahvusvaheline suveülikool, Horvaatia
 • 2010 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, bakalaureusekraad sotsiaalteaduses õigusteaduse õppekaval
Keeled
 • eesti, inglise
Liikmeskond
 • 2014 - Eesti Advokatuur
 • 2020 - Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige
Valik varasematest töödest
 • Osalesin meeskonnas, mis nõustas Tallinna linna kümne koolimaja üürilepingu läbirääkimistel Vivatex Holding OÜ ja BCA Center OÜga (2023 — 07)
 • Esindasin edukalt Tallinna Haridusametit finantskorrektsiooni puudutavas vaidluses, mis lõppes VV määruse sätte kehtetuks tunnistamisega põhiseadusega vastuolu tõttu (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 5-23-2) (2023 — 06)
 • Nõustasin AS-i RAGN-SELLS tütarettevõtet R-S OSA Service OÜ-d (2019 — 2023)
 • Esindasin AS Ragn-Sellsi arvukates riigihankevaidlustes (2014 — 2023)
 • Nõustan Tallinna Kultuurikatel SAd riigihangete läbiviimisel (2013 — 2023)
 • Esindasin edukalt Eesti Vabariigi Valitsust VEB Fondi kaasuses (2023 — 05)
 • Nõustasin Eesti Ehitusinseneride Liitu kutsete andmisega seotud tegevustes ja vaidlustes (2019 — 2023)
 • Nõustasin Eesti esimest alliansshanget (Transpordiamet ja Brainteam OÜ) (2023 — 05)
 • Esindasin Hundipea OÜd Paljassaare sadamaga seonduvates vaidlustes (2023 — 04)
 • Esindasin edukalt ATIProject'i Tallinna Haigla projekteerimise riigihankevaidluses (2021 — 12)
 • Nõustasin Eesti Mälu Instituuti Patarei Merekindlusesse kavandatava muuseumi riigihankel (2021 — 04)
 • Esindasin ehitusettevõtet keerukas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hankevaidluses (2021 — 03)
 • Esindasin edukalt turunduskommunikatsiooni agentuuri HAVAS riigihanke vaidluses (2020 — 12)
 • Esindasin edukalt Eesti suurimat terviklikke IT-lahendusi pakkuvat ettevõtet Helmes riigihanke vaidluses (2020 — 11)
 • Esindasin edukalt kliente vaidluses Andmekaitse Inspektsiooniga seoses GDPRi alusel esitatud kaebuse lahendamisega (2020 — 09)
 • Esindasin Euroopa Komisjoni olulistes riigiabi kaasustes Eesti ja Euroopa Kohtus (2020 — 02)
 • Esindasin edukalt erakooli vaide esitamisel Keeleinspektsiooni ettekirjutuste osas (2019 — 12)
 • Viisin Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel läbi riigihangete struktuuritoetuse andmise nõuetekohasuse kontrollimise koolituse (2019 — 11)
 • Koostasin KredExi tellimusel juhendmaterjali riigihangete üldpõhimõtete sisustamisest (2019 — 05)