Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub

Juhin Riigikohtu poolt veetavas menetluskonverentsil 13.10.2023 haldusõiguse paneeli 
Millal? 12-13.10.2023
Kus? Tallinn Swissotel
Rohkem infot: https://menetluskonverents2023.ee/

Tutvustus

Kahepäevane konverents keskendub menetlusõigusele ja arutleb nii kõiki õigusvaldkondi puudutavatel aktuaalsetel teemadel – näiteks menetluse kiirus ja odavus vs. menetlusosaliste põhiõigused, tõendid ja tõendamine menetluses, menetlusseadustike loomise ja muutmise metoodika, aga vaatab ka tulevikku ning mõtiskleb muuhulgas tehisintellekti kasutamise teemadel.

Konverentsi töökeeleks on eesti keel, välisesinejate ettekanded on inglise keeles.

Konverentsile on oodatud mitte üksnes vahetult kohtumenetlusega seotud õigusvaldkonna professionaalid, vaid õigusalal tegutsejad
laiemalt – riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutuste ning äris ja kolmanda sektoris tegutsevad õigusala asjatundjad, samuti õigusteaduse õppijad.

Minu paneeli teemaks on aus menetlus, mh avalikkus, istungite vajalikkus, ärisaladuse kaitse ja ligipääs tõenditele. 

Kas kohtumenetluse ajaliselt ja mahult piiramatu avalikkus võib viia selleni, et inimesed ei julge enam kohtusse pöörduda? Avalikkuse tähenduse muutumine ajas. Kohtulahendite filtreerimine kui ajamhukas töö. Lahendite (sh jõustumata lahendite) avalikustamine ja anonümiseerimine, asja materjalidega tutvumise ulatus ja avalikustamise lubatavus nii menetluse ajal kui pärast seda? Istungid vs kirjalik menetlus, videoistung vs tavaistung, istungite avalikud ülekanded? Toimiku avalikkus?

Paneelis osalevad: Nele Siitam, Julia Laffranque, Triin Kaurov, Villem Lapimaa

Järgmine
Riigihangete konverents 2023

Lisa kommentaar

Email again: